IP kamera ve kapı geçiş sistemi ile pandemi yönetimi

 IP kamera ve kapı geçiş sistemi ile pandemi yönetimi

Mevcut sağlık krizi, tüm hastane kaynakları üzerinde önemli bir yük oluşturmuştur. Tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman sorununun yanı sıra, tüm yeni bulaşıcı hastalara yer bulmakta zorlanıyorlar. Hastaneler bu zorlukların üstesinden gelmek için yaratıcı çözümler üretiyorlar.

IP kameralar ve kapı erişim kontrol sistemi, insanların hastanelerin tüm alanlarında nasıl hareket ettiğini kontrol etmek için kullanılmıştır. Bu makalede teknolojinin hastanelere ve diğer sağlık kuruluşlarına COVID-19 salgınının zorluklarını karşılamada nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.

IP Kamera Sistemleri ve Bulaşıcı Hastalık Kontrolü

IP kamera ve kapı geçiş sistemi ile pandemi yönetimi 1
IP kamera ve kapı geçiş sistemleri ile pandemi yönetimi

IP kamera sistemleri tüm personelin ve ziyaretçilerin aktivitelerini izlemek için hastanenin her yerinde kullanılmıştır. Mevcut pandemi kamera kullanımını artırmıştır. Koridorları, hasta odalarını, ortak alanları ve hatta hastane yıkama tesislerini izlemek için kullanılırlar.

Hastalardaki artıştan kaynaklanan yeni zorluklardan biri, tüm bulaşıcı hastalar için doğru odaları sağlamaktır. Tipik olarak bu hastalar, hastalığın yayılmasını azaltmak için tasarlanmış izolasyon odalarında bulunur. Bu odalar, odadan hava akışını sınırlayan negatif hava basıncı sağlar. Bu muhafaza odalarının çoğu doldurulduğundan, kalan hastalar standart odalara yerleştirilecektir. Bu odaların kapıları kapalı tutulur ve giriş sınırlıdır. Zor olan hastaları izlemek ve hala virüsü taşımalarıdır.

Bulaşmanın sorun olabileceği odalara IP kamera sistemleri eklenmiştir. Kameralar sağlık çalışanları tarafından odalarını ziyaret etmeden hastaları izlemek için kullanılır. Bir video yönetim sistemi kullanarak hemşire birçok odayı izleyebilir. IP kamera sistemi kapının kaç kez açılması gerektiğini sınırlar.

Odadaki personel veya hasta ile sesli iletişim sağlamak için IP kamera sistemleri entegre edilmiştir. Bu, hemşirenin personelinin odadaki kişiyi görmesini ve aynı zamanda onlarla konuşmasını sağlar.

“Uyumluluğu artırmak için izleme ve geri bildirim şarttır. Geleneksel izleme doğrudan gözlem olmuştur ancak bu strateji yüksek kaynak gereksinimleri doğurmaktadır. Hemşire, sağlık personeli, doktor pandemiden dolayı hastalara yetişemez hale gelmiş ve tüm hastaların izlenmesi zorlaşmıştır. Bundan dolayı odalara yerleştirilen kamera ile hastaların kontrolü, hastalar ile iletişim sağlanmaktadır.

Güvenlik kameraları, herhangi birinin hastanedeki KKD’leri (Kişisel Koruyucu Donanım) istiflemesini veya çalmasını önlemek için de kullanılmıştır.

Kapı Geçiş Sistemleri Hastane Yoluyla Kontrol Hareketi

Hastanede her zaman birden fazla hareket vardır. Sağlık personelleri, hastalar ve birçok farklı rolde kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin standart prosedürlerde hasta kabulü yapılmalıdır. Pandemi olan kişi ile pandemi olmayan kişilerin ayrılarak kontrollü şekilde içeriye alınması ve izole edilmesi sağlanmalıdır. Kapı geçiş sistemi bu şekilde denemelerde kullanılabilir. Hastaların birbiriyle temasını azaltacak ve sosyal mesafeyi artıracak olan kapı geçiş sistemleri tüm hastaneler için zorunlu hale gelmelidir.

Kapı geçiş sistemlerinin hastanede kullanılmasına avantaj sağlayan diğer bir önemli husus ise teması azaltmasıdır. Biliyoruz ki bu pandemi temas yani ellerden bulaşıyor. Bunun daha aza indirilmesi için retina okuyucular ile işlem yapılarak hasta kabulunun sağlanmasıdır.

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen bazı yeni teknolojiler var. TVIP-MultiBio okuyucu yüz ya da biyometrik giriş kontrolüne göre daha çok veren çok amaçlı bir geçiş kontrol okuyucudur. Ayrıca bir kişinin vücut sıcaklığının ve koruyucu maske takıp takmadığını tespit eder. Okuyucu, yüksek sıcaklık veya maske olmayan kişilerin güvenli bir alana girmesini engelleyebilir.

Ülkemizde henüz yaygınlaşmasa da Doruk Elektronik ile hastanelerde düzen oluşturabiliriz. Kapı geçiş sistemleri, IP Kamera Sistemlerimiz hakkında görüşmek için bizimle iletişime geçin.